Adwokat Katarzyna Zemska

Adwokat Katarzyna Zemska jest absolwentką Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2010 do 2013 odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

W 2013 r. zdała egzamin adwokacki i rozpoczęła indywidualną praktykę adwokacką.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

o-mnie-tlo
tlo

Od 2015 r. pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Adwokat posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku prawnika w kancelariach prawnych.